Reklama

Regulamin sklepu


I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.KoralikowyZakatek.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
4. Zakup w sklepie internetowym www.koralikowyzakatek.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

5. Sklep www.koralikowyzakatek.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

6. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronie internetowej Sklepu są przykładowe i służą prezentacji.

   Oceniając wielkość towaru należy sugerować się rozmiarem podanym w opisie, a nie wielkością produktu na zdjęciu.


II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest założenie konta użytkownika. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. 

 11. Firma "ATAGA" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd; 

  b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę "ATAGA" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy "ATAGA".

13. Firma "ATAGA" podejmuje środki techniczne i organizacyjne (w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione) w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji w sklepie internetowym www.koralikowyzakatek.pl. Ponadto podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnycm terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

14. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę "ATAGA" o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Sklepu internetowego:

     - pisemnie na adres firmy podany powyżej w Regulaminie,

     - e-mailowo na adres kontakt@koralikowyzakatek.pl 

     - przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.

W treści wiadomości należy podać swoje dane osobowe, adres do korenspondencji oraz opisać zaistniałą nieprawidłowość związaną z funckjonowaniem Sklepu.

 

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

15. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

16. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do "koszyka".

17. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość dokonywania zmian w zakresie wyboru i ilości Towaru.

18. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z informacjami o zamówionych Towarach, ich cenie, wybranej metodzie płatności i sposobie dostawy.

19. Klient jest informowany na bieżącą o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz przez zakładkę "Moje konto".

20. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

 IV. CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

21. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.koralikowyzakatek.pl są podane w złotych polskich.

22. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

23. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Uprawnienia powyższe nie mają wplywu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejście w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

24. Firma wystawia rachunek na zakupiony towar. Nie wystawiamy faktur VAT.

25.Klient ma możliwośc zapłaty za Zamówienie:

     - przez elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane w systemie płatności PayU,

    - przelewem na numer konta bankowego firmy "ATAGA" (o danych do przelewu klient zostanie powiadomiony w wiadomości mailowej przy wyborze tej metody płatnosci),

       - za pobraniem (w momencie otrzymania towaru przez Pocztę Polską),

       -  gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

 

V. DOSTAWA

27. Zamówione Towary będą dostarczane jedynie do miejsc znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 

28. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przez Pocztę Polską. Koszty dostaw dostępne są na jednej ze stron sklepu "Wysyłka". 

29. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym firmy "ATAGA" . 

30. W przypadku braku otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono wycofane. 

31. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.

32. Jest możliwy odbiór osobisty w Plewiskach (k. Poznania) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym, w celu ustalenia terminu przyjazdu.


III. REKLAMACJE I ZWROTY

33. Klientowi  przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy "ATAGA" podany w niniejszym Regulaminie.

34. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

35. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres firmy "ATAGA" podany w niniejszym Regulaminie. Natomiast firma "ATAGA" dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia i zwrotu towaru.

36. Zwracany przez Klienta Towar nie może mieć śladów użytkowania. Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki należy dołączyć również dowód zakupu.

37. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

38. W przypadku uszkodzenia towaru z winy Klienta sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI

39. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.

40. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę "ATAGA" w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od firmy "ATAGA".

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym P.P.H.U. MIRAGE  (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry) lub złożenia Zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.

5.5. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu (Cennik dostaw).


Strona głównaStrona główna